This site is an online source for all material that we publish including webinars, blogs and e-books you can find helpful. Feel free to watch, read and share.

 


 

Webinaaritallenne

Kohti arvoperusteista hinnoittelua - Aloita laadukkaalla asiakassegmentoinnilla

Webinaaritallenne - Kohti arvoperusteista hinnoittelua - asiakassegmentointi-thumb

 

Webinaarissa opit muun muassa:

 • Miten edetä kohti arvoperusteista hinnoittelua
 • Miten segmentointia voi käyttää asiakasymmäryksen ja hinnoittelun kehittämisessä sekä tiedon jäsentämisessä
 • Miten eri segmenttien arvoajureita voidaan tunnistaa, kehittää ja hinnoitella
 • Miten varmistaa arvoperusteisen hinnoittelun positiivinen vaikutus kannattavuuteen

Material

We have assembled and grouped our material to ease your search. A wide range of information regarding different business topics that you can start reading and watching about and return to whenever you want.

Click on the topic to see the material.

 

Blog

Topics ranging from profitability improvement to change management.

E-books

Practical and compact e-books to download.

Cases

Check out our customer cases from different business areas.

Webinars

Interesting webinars including guest speakers from various companies and businesses together with our versatile experts.

Benchmark analysis

How does your company compare to competitors in working capital management?

Request a free benchmark analysis and find out now!

Wondering how we could help you?
Book a meeting with one of our experts and let's see how we can help you.
You can also fill in the contact form and we will get back to you.
 
Contact us

Webinars

Tuoreimmat webinaarimme

Viime syksynä saimme webinaarivieraita upeista yrityksistä: Terveystalolta, Normetilta ja eCraftiltä. Jokainen webinaari tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja tiettyyn aiheeseen liittyen.

Valitse kiinnostavin teema ja katso webinaari!

Webinaari Case Terveystalo

Case Terveystalo

Tässä webinaarissa Terveystalon Nora Härme ja Capacentin Pertti Palosuo kertovat esimerkkejä matkustajaliikenteen hinnoittelukeinoista, joita voi soveltaa mihin tahansa toimialaan tai yritykseen.

Webinaarin alustuksessa käydään läpi esimerkinomaisesti, millainen potentiaali hinnoittelulla on kannattavuuteen ja liikevaihtoon.

Kesto: 45min

Katso webinaari

Copy of Mainoskuvat webinaareihin

Kannattavuuden parantaminen dataohjautuvasti

Tässä webinaarissa eCraftin Niko Tuominen ja Capacentin Mikko Eriksson kertovat esimerkkien kera, miten yritykset voivat parantaa dataohjautuvuutta etenkin kannattavuuden ja kassavirran näkökulmasta. 

Kesto: 45min

Katso webinaari

Normet Capacent Webinaari -min-1

Case Normet

Tässä webinaarissa Normetin Riku Helander ja Capacentin Veera Kiiskinen keskustelevat, millaisia haasteita ja onnistumisia Normet on kokenut monikansallisessa yrityksessä muutosjohtamisen näkökulmasta.

Riku jakaa kokemuksia ja oppeja ajalta ennen koronakriisiä sekä koronakriisin aikana.

Kesto: 45min

Katso webinaari


Kassaturva-webinaarisarja

Keväällä 2020 teimme Covid19-pandemian alla Kassaturva-webinaarisarjan, jossa keskityimme käyttöpääoman eri osa-alueiden tehostamiseen poikkeustilassa. Kaikki toimenpide-ehdotukset ovat relevantteja muulloinkin kuin kriisitilanteessa.

Kassaturva.webinaari1-1

Kassaturva: Osa 1

Avauswebinaarissa avaamme haasteita, joita yritys kohtaa, kun talous painuu matalasuhdanteeseen, sekä kerromme operatiivisen toimintasuunnitelman sisällöstä kassakriisin välttämiseksi.

Näillä toimenpiteillä on tavoitteena turvata yrityksen toimintakyky kunnes kriisin aiheuttama akuutti matalasuhdanne on ohi.​


Kesto 30min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari2-1

Kassaturva: Osa 2

Tässä webinaarissa käsittelemme johtamisen keskeisiä toimenpiteitä tilanteen kriisiytyessä ja tilanteen haltuunottamiseksi.

Webinaarissa käsitellään seuraavia avainteemoja:

 • Organisoituminen
 • Läpinäkyvyys
 • Nopeus
 • Kommunikointi

Kesto: 26min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari3

Kassaturva: Osa 3

Tässä webinaarissa pureudumme yrityksien varastonhallintaan vallitsevassa poikkeustilanteessa erityisesti teollisen toimialan näkökulmasta.

Keskitymme tarkastelemaan, mitä varaston ja toimitusketjun hallinnassa tulisi suunnitella ja tehdä juuri nyt, jotta tuotteiden saatavuus varmistetaan välttäen samalla sitomasta tarpeetona pääomaa tuotteisiin, jotka eivät vahvista sisääntulevaa kassavirtaa koronakriisin ajan.

Kesto: 30min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari4

Kassaturva: Osa 4

Myyntisaataviin ja riskinhallintaan vaikuttavat hyvin monen tahon päätökset ja toimet. Webinaarissa esittelemme keinoja, joiden avulla myyntisaatavien ja riskinhallintaan voidaan saada läpinäkyvyyttä, selvittää vastuita sekä laittaa prioriteetit järjestykseen.

Kesto: 30min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari5-1

Kassaturva: Osa 5 

Webinaarissa käydään läpi, millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on vapauttaa pääomaa ja minimoida riskit ostovelkojen osalta vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Kesto: 32min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari6

Kassaturva: Osa 6 

Tässä webinaarissa pureudumme konkreettisiin toimenpiteisiin, joihin projekti- ja palvelutoimialla toimivat yritykset voivat tarttua – erityisesti näin kriisin aikaan.

Keskitymme käsittelemään näiden toimialojen kassavirran hallintaan tyypillisesti liittyviä aiheita etenkin laskutusprosessin näkökulmasta.

Kesto: 31min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari7

Kassaturva: Osa 7 

Tässä webinaarissa keskitymme niihin tilaus-toimitusketjun yhteispäätöksiin ja tuotannon toimenpiteisiin, joilla maksimoidaan kassavirta tässä poikkeustilassa.

Webinaarissa vastaamme seuraaviin kysymyksiin: 

 1. Mitä kannattaa mitata tilaus-toimitusketjussa poikkeustilassa?
 2. Mitä kannattaa tuottaa ja millä ehdoin? 
 3. Miten tuotantoa kannattaa ohjata ja miten varmistaa, että jokainen tunti on hyötykäytössä? 

Kesto: 26min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari8

Kassaturva: Osa 8  

Tässä webinaarissa käymme läpi konkreettisia tapoja, joilla voit parantaa mahdollisuuksia onnistua maksuehtoneuvotteluissa toimittajien kanssa.

Webinaarissa käsittelemme teemoja kuten:

 1. Kuinka toimittajan talousluvut voivat tukea argumentaation rakentamista?
 2. Miten sisäiset tiedot voivat tukea neuvottelua?
 3. Vasta-argumentteja toimittajien tyypillisiin vastauksiin

Kesto: 30min

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari9 (1)

Kassaturva: Osa 9

Webinaarissa käydään läpi konkreettisia keinoja, joilla voit suhteuttaa hankinnat ja investoinnit kestävälle tasolle.

Käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

 • Kuinka tehostaa hankintoja pohtimalla tilannetta toimittajan näkökulmasta?
 • Kuinka tehostaa kassavirtaa päivittäisellä hankintojen tehoseurannalla?
 • Investointien kannattavuuden "stressitestaus" ja päätösten uudelleenharkinta
 • Millaisilla perusteilla investointisuunnitelmat kannattaa päivittää väliaikaisesti?

Kesto: 36min

Katso webinaari

E-books

Ebook kuva-1

How to execute a working capital optimization project

This eBook is your guide to a healthier balance sheet along with long-lasting operative improvements to reach that state.

The eBook contains a brief description of each Net Working
Capital (NWC) area including: questions to address, analysis proposals, and examples of actions to improve a company’s NWC efficiency.

Download eBook